Kaniner - kampanj sti med test.jpg

Mys och kul i sänghalmen kan leda till besvär. Beställ hem vårt självtest som testar för 4 olika könssjukdomar med 99,5% säkerhet, skicka in prov, svar på tre dagar och e-recept. Smart, enkelt och säkert.

Köp vårt test för 4 olika könssjukdomar

Det är viktigt att du testar dig om du misstänker att du kan ha blivit smittad av en könssjukdom eller tillhör riskgruppen. Framför allt för att snabbt få behandling, men också för att minska spridningen av dessa. Många gånger ger dessa inte några symptom men kan ge svåra konsekvenser. De behöver också behandlas med antibiotika - men av olika sort!

Gemensamt för klamydia, mykoplasma, gonorré och trikomonas är att de smittar vid oskyddat sex, vaginalsamlag eller analsamlag. Både män och kvinnor kan smittas. I många fall får man inga symtom alls och märker inte av att man har blivit smittad. Gemensamt för dessa är också att de måste behandlas med antibiotika – men av olika sort.

En obehandlad infektion av dessa kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet. Det är viktigt att testa dig!

Testet visar om du har könssjukdomen i slidan eller penisen.

Vanliga symptom

Kvinnor kan få symtom såsom:

 • sveda när man kissar
 • mellanblödningar
 • flytningar från underlivet
 • smärta nedtill i magen
 • sveda, rodnad och ömhet i genitalierna

Män kan få symptom såsom:

 • sveda när de kissar
 • sveda efter utlösning
 • urinrörsinflammation 
 • flytningar från urinröret

Om Klamydia

Klamydia är den vanligaste rapporterade könssjukdomen i Sverige. Klamydia orsakas av en bakterie och smittar vid oskyddat sex, vaginalsamlag eller analsamlag. I många fall får man inga symtom alls och märker inte av att man har klamydia. Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation samt nedsatt fertilitet.

I Sverige lyder klamydia under Smittskyddslagen vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om du lämnat ett positivt självtest.

Läs mer om klamydia här…

Om Mykoplasma

Mykoplasma i underlivet är en könssjukdom som orsakas av bakterien mycoplasma genitalium. Mykoplasma smittar vid oskyddat sex. Många märker inte av att de har sjukdomen eftersom man ofta inte får några symtom alls. Både män och kvinnor kan få Mykoplasma. De senaste åren har mykoplasma blivit allt vanligare och kallas ibland ”den nya könssjukdomen”. Många känner dock inte till könssjukdomen. I en undersökning från RFSU, där ca 500 kvinnor och män tillfrågades, kände endast 12 % till könssjukdomen mykoplasma. 

Läs mer om mykoplasma här…

Om Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av bakterier. Den kan smitas både genom vaginala och anala samlag. Gonorré överförs, smittar, då slemhinnor kommer i kontakt med varandra när du har sex med någon annan. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför (smittar) gonorré till någon annan. De senaste åren har antalet fall av gonorré gått upp i Sverige, särskilt i gruppen män som har sex med män.

I Sverige lyder Gonorré under Smittskyddslagen vilket innebär att du måste kontakta sjukvården för behandling och smittspårning om du lämnat ett positivt självtest.

Läs mer om gonorré här...

Om Trikomonas

Trikomonas är en sexuellt överförbar könssjukdom som orsakas av en parasit. Den kan smittas både genom vaginala och anala samlag. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför (smittar) trikomonas till någon annan. Trikomonas är relativt sällsynt i Sverige och kan vara svår att diagnostisera då symptomen liknar andra vanligare könssjukdomar. Internationellt är trikomonas en vanligt förekommande könssjukdom. Ungefär 70 % av de som är infekterade med trikomonas märker inte av några symtom alls. Symtomen kan också komma och gå

Läs mer om trikomonas här…

Känner du igen symtomen

 • sveda, rodnad, ömhet i genitalierna
 • sveda efter urinering eller utlösning
 • flytningar med en främmande doft
 • oskyddat sex
 • mellanblödningar

Får svar med våra test - välj test för kvinna eller man.

Beställningar före kl 13 skickas samma dag - vardagar. Diskreta paket

Våra hemtester, hög kvalitet & minst lika säkra som vården

Ett urval av våra test

Här på Carestore.com säljer vi hemtester utvecklade av vårt moderbolag Dynamic Code AB. Det är hemtester baserade på DNA-och proteinteknik. Provtagningspaketen är CE-märkta och alla tester analyseras i Dynamic Codes ackrediterade laboratorium – anonymt. 

Dynamic Code har hela kedjan från utveckling av test och produktion av provtagningspaket, till analys och distribution av provsvar. Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet och säkerhet genom hela kedjan. Alla analyser görs i Dynamic Codes eget laboratorium och all personal har lång erfarenhet av laborativa rutinanalyser. För att säkerställa högsta säkerhet arbetar vi enligt ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem. Som en del i detta finns full spårbarhet på alla analyser, ner till varje enskilt prov.

Läs mer om vår kvalitetspolicy...